Allmenn behandling

Allmenntannlegen er din primærtannlege som tar seg av rutinebehandlinger, kontroller og veiledning om din tannhelse.

Med mindre du er henvist til klinikken for spesielle behandlinger, vil en av våre allmenntannleger være din første kontaktperson.
Tannlegen vurderer ditt behandlingsbehov, og sammen med deg legges en behandlingsplan med antatte kostnader.