Amalgam har vært i bruk som fyllingsmateriale i 150 år. Materialet har mange gode egenskaper og kan ta æren for at den eldre del av befolkningen fremdeles har sine egne tenner i behold. Fra 1. januar 2008 vedtok Miljøverndepartementet forbud mot å bruke av amalgam, med noen få unntak, av hensyn til utslipp i naturen. Utviklingen av nye fyllingsmaterialer har ført til at bruken av amalgam har vært svært beskjeden de siste 20 år.

På generelt grunnlag anbefaler vi ikke våre pasienter å skifte ut gamle amalgamfyllinger som fungerer tilfredsstillende. Enkelte pasienter har plager fra sine amalgamfyllinger fordi de er overfølsomme for enkelte av bestanddelene i materialet (kvikksølv, sølv og tinn).  Da anbefaler vi utskifting, og vi har flere gode alternativer.

Ved karies eller andre skader på tenner med amalgam vil det ofte være naturlig å fjerne amalgamen og erstatte med annen egnet restaureringmateriale.